Eindhoven Airport: Online radar-, geluid- en klachtensysteem

Eindhoven, 8 februari 2013 

Met ingang van 1 januari 2013 is de testfase gestart van een online radar-, geluid- en klachtensysteem voor civiele vliegbewegingen.

Op voordracht van de omwonenden vereniging BOW en Eindhoven Airport is in juli 2012 aan de Alderstafel afgesproken dat zo snel mogelijk aan de omwonenden gedetailleerde informatie beschikbaar wordt gesteld over civiele vliegbewegingen. De informatie die online aan de omwonenden ter beschikking zal worden gesteld betreft onder andere de gevlogen routes van en naar Eindhoven Airport op basis van radartracks, de relatieve positie van de vertrekkende en landende vliegtuigen ten opzichte van woonhuizen, de geluidproductie en het toesteltype. Tevens dient het systeem als een klantvriendelijke mogelijkheid voor het uiten van een klacht.

Een kleine werkgroep (Defensie, Eindhoven Airport, BOW, Gemeenten Eindhoven en Veldhoven) is met de uitvoering van deze afspraak belast en test nu het systeem.

De verwachting is dat het radar- en klachtensysteem per maart 2013 openbaar toegankelijk kan worden gemaakt voor alle omwonenden via internet.

- EINDE PERSBERICHT-

 

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over het Aldersadvies dan kunt u die vinden op www.alderstafel.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief