Over Eindhoven Airport

Onze visie en missie

Een goede (inter)nationale bereikbaarheid is een voorwaarde voor de regio Zuidoost-Brabant om zich economisch te kunnen ontwikkelen. Eindhoven Airport wil een duurzaam multimodaal vervoersknooppunt zijn waar snelheid en beleving toegevoegde waarden zijn.

Onze kernwaarden

Snel, Met z’n allen, Innovatief, Leading en Eenvoud. Deze vijf kernwaarden drukken uit op welke manier wij de dingen aanpakken en waarnaar wij streven.

Onze speerpunten

De vier belangrijke issues die de komende jaren bepalend zijn: Commercie, Operational Excellence, Innovatie en technologie en Draagvlak voor verdere groei.