Organisatie

Organisatiestructuur

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een eenhoofdige statutaire directie. De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en geeft leiding aan het Managementteam, dat bestaat uit een hoofd operationele zaken en een hoofd financiële zaken & ICT.

Klik hier voor de statuten van Eindhoven Airport NV.

Aandeelhouders

De aandelen van Eindhoven Airport NV zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Eindhoven Airport NV bedraagt EUR 9 miljoen. Het kapitaal is verdeeld in 20 miljoen aandelen van EUR 0,45 (oorspronkelijk HFL 1,00), en wel 10 miljoen gewone aandelen en 10 miljoen cumulatief preferente aandelen. Er zijn in totaal 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen. Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt EUR 4.537.802,-, waarvan EUR 2.291.590,- is gestort.

Directie

De Algemeen Directeur van Eindhoven Airport NV is per 1 oktober 2008 de heer drs J.E. Meijs.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, adviseert, ondersteunt en benoemt de directie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

drs P.J.J.M. Swinkels (1945), president-commissaris
Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd)
Nevenfunctie:

 • Bestuursvoorzitter BZW
 • lid DB VNO-NCW
 • diverse commissariaten

drs M.M. de Groof (1957)
Executive Vice President & Chief Commercial Officer Schiphol Group

mr A.P.J.M. Rutten (1951)
Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group
Nevenfuncties:

 • Lid van de Executive Committee van ACI Europe
 • Lid van de ACI Europe Board
 • Lid van de ACI World Governing Board
 • Lid Raad van Advies van het ROC Amsterdam, werkmaatschappij Airport
 • Lid Adviesraad Aviation Studies – Hogeschool van Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland/HIDC
 • Lid Raad van Advies NIVR
 • Lid Raad van Advies Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
 • Bestuurder van de Stichting Flight Safety Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
 • Lid Directie urenoverleg Samenwerking Toezicht Schiphol

A.P.A. de Jong (1945)
Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht
Nevenfunctie:

 • Voorzitter Adviesraad Veteranenstichting Zuidoost-Brabant.

drs W.G. van Velzen (1943)
Bestuurder/Senior European Policy Advisor, Covington & Burling, Brussel
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Rathenau Instituut, Den Haag
 • Lid Raad van Toezicht Universiteit van Twente
 • Voorzitter nationale Roadmapcommissie voor grootschalige onderzoekinfrastructuur
Schrijf u in voor de nieuwsbrief